Welkom aan Dieter Krause

We heten Dieter Krause hartelijk welkom op ons kantoor. Dieter zal onze departementen bouw- en aansprakelijkheidsrecht versterken.

Na het behalen van zijn masterdiploma in de rechten in 2016, verdiepte Dieter zich gedurende het academiejaar 2016-2017 onder meer in het notarieel vastgoedrecht, en vatte hij ook nog een lerarenopleiding aan. In september 2017 ging hij vervolgens van start met zijn baliestage.

Als advocaat legde Dieter zich tijdens zijn eerste stagejaren voornamelijk toe op dossiers over vastgoed, huur, mede-eigendom, bouwgeschillen, koop, incasso en insolventie.

Dieter Krause