Tarieven

Wij bespreken steeds onze tarieven met u tijdens een eerste contact.

Het ereloon wordt meestal berekend aan de hand van het aantal gepresteerde uren, op basis van een uurtarief dat onder meer bepaald wordt in functie van :

  • ​de moeilijkheidsgraad
  • de hoogdringendheid
  • de inzet van het geschil

​Naast het ereloon rekenen wij een vergoeding aan voor de kantoorkosten (o.m. administratie, secretariaat, telefonie, kopies). Wij begroten deze kosten op forfaitaire wijze of op gedetailleerde wijze.

Gerechtskosten en uitgaven aan derden (o.m. griffiekosten, kosten van gerechtsdeurwaarders, deskundigen, tolken) worden ofwel rechtstreeks betaald door u, dan wel door ons voorgeschoten en aan de kostprijs doorgerekend.

Tijdens de looptijd van een dossier werken wij met provisiestaten en gedetailleerde tussentijdse staten. Bij het afsluiten van het dossier maken wij een gedetailleerde eindstaat op.