Nieuwe wet rechtsbijstandsverzekering

Sinds 1 september 2019 is de nieuwe wet rechtsbijstandsverzekering in werking getreden. Wat houdt de nieuwe wet precies in?

Deze wet heeft als voornaamste doel justitie toegankelijker te maken voor eenieder

Verzekeraars kunnen op grond van de nieuwe wet rechtsbijstandpolissen aanbieden die de consument een fiscaal voordeel opleveren van 124,00 EUR. Om van het fiscale voordeel te kunnen genieten moet de rechtsbijstandspolis een brede waaier aan risico’s dekken: aansprakelijkheid, strafrecht, fiscaal recht, administratief recht, arbeidsrecht, contracten- en consumentenrecht (met inbegrip van bouwgeschillen), erfrecht-, schenkingen- en testamentenrecht, echtscheiding en familierecht.

Deze wet strekt er dus toe de consumenten aan te moedigen zich beter te laten indekken tegen bepaalde risico’s, zoals bijvoorbeeld voor bouwgeschillen. Voorheen voorzagen de rechtsbijstandspolissen zelden in dekking voor dit nochtans veel voorkomend risico.

Calculator