Verkiezingen aan de balie

Jaarlijks vinden in de loop van de maand juni verkiezingen plaats aan de Leuvense balie.

Yoeri Deckers werd voor de tweede maal door de Leuvense balie verkozen als lid van de raad van de Orde. De raad van Orde bestuurt de Leuvense balie van advocaten.
Tijdens het gerechtelijk jaar 2018 – 2019 engageerde Yoeri zich voor de Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen en de Commissie Derdengelden. Tijdens het aankomende gerechtelijk jaar 2019 -2020 zet hij zich graag opnieuw in voor de commissies die hem in september zullen worden toegewezen.

Céline Heinkens is pro voorzitter van de Conferentie van de jonge balie en zet zich nu voor het 6e jaar op een rij in voor de Conferentie. Zij zal zich tijdens het gerechtelijk jaar 2019- 2020 toespitsen op communicatie en het organiseren van permanente vormingen voor de advocaten.

Ook Elise Bens werd dit jaar als lid van de Conferentie verkozen. Zij zet zich graag in voor de organisatie van sociale activiteiten, die de sociale cohesie onder de advocaten bewerkstelligen.

Het kantoor wenst hen veel succes toe!

vote