Ilse Samoy

Ilse Samoy is sinds 2016 als of counsel verbonden aan het kantoor en focust op alle aspecten van het verbintenissenrecht (aansprakelijkheidsrecht, bewijsrecht, contractenrecht). Alvorens zij in 2016 als nevenactiviteit terug aansloot bij Legrand Advocaten, was zij eerder als stagiaire en medewerker verbonden aan het kantoor (1997-2001).  

Als hoofdactiviteit is Ilse Samoy hoogleraar privaatrecht aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KULeuven en gastdocent aan de UHasselt, waar zij sinds 2008 o.m. het verbintenissenrecht (UHasselt), schadevergoedingsrecht (KULeuven en UHasselt) en bewijsrecht (KULeuven) doceert. Voordien studeerde zij rechten te Namen, Heidelberg en Leuven (grote onderscheiding). Van 2001 tot 2009 was zij als FWO-aspirant en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht. In 2005 verdedigde zij haar proefschrift over Middellijke vertegenwoordiging onder promotorschap van Sophie Stijns.

Haar talenkennis omvat Nederlands (moedertaal), Frans, Engels en Duits.

Contactgegevens
ilse.samoy@legrand-law.com
Download vCard